Velkommen til Mols Rideklub

 

ARRANGEMENTER I 2019

18.02.19 kl 18:00 Generalforsamling på Dyssegaarden, Porskærvej 23, 8420 Knebel

DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent, referent
2. Formanden aflægger beretning, Året der er gået/arrangementer afholdt i 2018
3. Kasseren fremlægger det reviderede regnskab
4. Hvad vil vi med klubben i fremtiden
5. Valg af bestyrelse og suppleant
6. Fastsættelse af årets kontingent
7. Valg af revisor
8. Tilgængelig natur-gruppen informer om deres arbejde
9. Indkomne forslag
10. Evt.
Har du emner til dagsorden skal disse være os i hænde senest 12. februar. Kontakt molsrideklub@hotmail.dk

Af hensyn til forplejning (smørrebrød) er tilmelding nødvendig til Linda Klindrup på: 4098 6269

Vel mødt

Afholdte arrangementer 2018

• 20. maj, Pinsetur (aflyst pga risiko for Herpes-virus smitte)

• 6. maj, Agility (AFLYST/UDSKUDT da vi ikke vil løbe nogne risiko med den smittefare der er ved at samle heste og rytter fra flere forskellige stalde) blev afholdt 10. juni.

• 1. april, Påskeridetur

 

• Foredrag om ormebehandlingsstrategi og forfangenhed

MOR gnrlfors-2018_referat

Se referat fra generalforsamling 2018 (pdf)